Toriko โทริโกะ นักล่าอาหาร 1-147 จบตอน [พากย์ไทย+ซับไทย]

เรื่องย่อ Toriko เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคแห่งกรูเมต์ หรือยุคแห่ง การแสวงหารสชาติที่เหล่านักล่าอาหารต่างออกตามล่าวัตถุ ดิบแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้ลิ้มรสมาก่อน โทริโกะ เองก็เป็นนักล่าอาหารอัจฉริยะและมากด้วยความ สามารถ เขาออกตามล่าหาวัตถุดิบแปลกใหม่เพื่อทำให้เมนู “ฟลูคอร์ส”ของเขาสมบูรณ์แบบ ซึ่งแน่นอนว่า วัตถุดิบที่เขาหา มาได้นั้น ล้วนแต่ไม่ธรรมดาทั้งสิ้น แต่ก็ยึดถือคติว่า “ไม่ฆ่าสิ่ง ที่ ตัวเองไม่อยากกิน” การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อตามล่าหาวัตถุดิบจึงเริ่มต้นขึ้น…

โทริโกะ ตอนที่ 1  สำรอง  คลิ๊ก

โทริโกะ ตอนที่ 2 สำรอง  คลิ๊ก

โทริโกะ ตอนที่ 3 สำรอง  คลิ๊ก

โทริโกะ ตอนที่ 1-2-3

โทริโกะ ตอนที่ 4-5-6

โทริโกะ ตอนที่ 7-8-9

โทริโกะ ตอนที่ 10-11-12

โทริโกะ ตอนที่ 13-14-15

โทริโกะ ตอนที่ 16-17-18

โทริโกะ ตอนที่ 19-20-21

โทริโกะ ตอนที่ 22-23-24

โทริโกะ ตอนที่ 22

โทริโกะ ตอนที่ 23

โทริโกะ ตอนที่ 24

สำรอง

โทริโกะนักล่าอาหารตอนพิเศษ

โทริโกะ ตอนที่ 1  สำรอง  คลิ๊ก

โทริโกะ ตอนที่ 2 สำรอง  คลิ๊ก

โทริโกะ ตอนที่ 3 สำรอง  คลิ๊ก

โทริโกะ ตอนที่ 4

โทริโกะ ตอนที่ 5

โทริโกะ ตอนที่ 6

โทริโกะ ตอนที่ 7

โทริโกะ ตอนที่ 8

โทริโกะ ตอนที่ 9

โทริโกะ ตอนที่ 10

โทริโกะ ตอนที่ 11

โทริโกะ ตอนที่ 12

โทริโกะ ตอนที่ 13

โทริโกะ ตอนที่ 14

โทริโกะ ตอนที่ 15

โทริโกะ ตอนที่ 16

โทริโกะ ตอนที่ 17

โทริโกะ ตอนที่ 18

โทริโกะ ตอนที่ 43 [พากย์ไทย ช่อง9]

โทริโกะ ตอนที่ 44 [พากย์ไทย ช่อง9]

โทริโกะ ตอนที่ 45 [พากย์ไทย ช่อง9]

โทริโกะ ตอนที่ 46 [พากย์ไทย ช่อง9]

โทริโกะ ตอนที่ 47 [พากย์ไทย ช่อง9]

โทริโกะ ตอนที่ 48 [พากย์ไทย ช่อง9]

โทริโกะ ตอนที่ 49 [พากย์ไทย ช่อง9]

โทริโกะ ตอนที่ 50 [พากย์ไทย ช่อง9]

ตอนต่อไปยังไม่มา

::แบบซับไทย:: [ดูรอพากย์ไทยไปก่อนนะครับ]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 30 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 31 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 32 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 33 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 34 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 35 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 36 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 37 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 38 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 39 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 40 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 41 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 42 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 43 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 44 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 45 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 46 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 47 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 46-48 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 49-50-51 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 52 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 53 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 54 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 52-53-54 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 55 ดาวน์โหลด [แบบดูออนไลน์] sub eng

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 56 ดาวน์โหลด [แบบดูออนไลน์] sub eng

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 57 ดาวน์โหลด [แบบดูออนไลน์] sub eng

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 55-56-57 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 58 ดาวน์โหลด [แบบดูออนไลน์] sub eng

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 59 ดาวน์โหลด [แบบดูออนไลน์] sub eng

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 60 ดาวน์โหลด [แบบดูออนไลน์] sub eng

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 58-59-60 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

//---------------------------//

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 61 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 62 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 61-62 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 63 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 63 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 64 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 64 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 65 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 66 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 67 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 65-66-67 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 68 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 68 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 69 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 69 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 70 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 70 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 71 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 71 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 72 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 72 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 73 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 73 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 74 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 74 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 75 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 75 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 76 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 76 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 77 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 77 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 78 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 78 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 79 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 79 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 80 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 80 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 81 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 81 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 82 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 82 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 83 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 83 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 84 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 84 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 85 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 85 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 86 1 2 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 86 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 87 1 2 [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 87 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 88 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 89 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 90 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 91 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 92 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 93 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 94 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 95 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 96 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 96-98 ซับไทย

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 97 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 98 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 99 ตอนพิเศษ [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 100 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 101 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 102 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 103 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 104 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 105 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 106 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 107 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 108 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 109 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 110 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 111 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 112 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 113 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 114 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 115 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 116 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 117 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 118 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 119 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 120 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 121 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 122 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 123 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 124 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 125 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 126 ซับไทย  [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 127 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 128 sub eng [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 128 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 129 RAW [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 129 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 130 RAW [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 130 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 131 RAW [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 131 ซับไทย | สำรอง [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 132 [RAW] | สำรอง [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 132 ซับไทย |สำรอง1| สำรอง [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 133 RAW [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 133 | ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 134 RAW [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 134 | ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 135 [RAW] [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 135 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 136 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 137 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 138 ซับไทย [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 139 [ซับไทย] [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 140 [ซับไทย] [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 141 [ซับไทย] [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 142 [ซับไทย] [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 143 [ซับไทย] [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 144 [ซับไทย] [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 145 [ซับไทย] [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 146 [ซับไทย] [แบบดูออนไลน์]

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 147 [RAW] [แบบดูออนไลน์]

จาก ทวิตเตอร์ โทริโกะ(อย่างเป็นทางการ)
- ทางนิตยสารโชเน็นจัมป์ได้ทำการประกาศผลโหวตการ์ตูนยอดนิยมออกมา ผลปรากฏว่า "ดราก้อนบอลไค ภาคจอมมารบู" จะมาแทน "โทริโกะ" จะสิ้นสุดการออกอากาศในวันที่ 30 มีนาคมนี้ โดยจะทำการตัดจบตอนของโทริโกะและนำดราก้อนบอลไคมาฉายแทน ทางทีมงานต้องขออภัยและขอขอบคุณแฟนๆโทริโกะทุกท่านที่สนับสนุนและติดตาม"โทริโกะ" มาโดยตลอด

ตัดจบตอน เฉพาะอนิเมะ แต่มังงะยังคงดำเนินเรื่องต่อไปครับToriko Movie 1 - Kaimaku Gourmet Adventure

Toriko The Movie 2 - Bishokushin no Special Menu [RAW]

Toriko - Jump Super Anime Tour 2009 Special

ดาวน์โหลด โทริโกะ นักล่าอาหาร

โทริโกะ นักล่าอาหาร ตอนที่ 31
[แบบโหลด]

ตอนต่อไปยังไม่มา

ติดตาม เว็บดูโทริโกะ ออนไลน์ ได้ที่ www.torikofc.com
Share this article :
 
Support : Copyright © 2013. ดูการ์ตูนออนไลน์ | การ์ตูนใหม่ Cartoon 2014 ดูการ์ตูน Anime 2013 HD - All Rights Reserved | แลกลิ้ง |